Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Громадська організація Ла Страда - Україна!

Правила прийому до закладу дошкільної освіти

ШАНОВНІ БАТЬКИ!
ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ КМУ ВІД 12.03.2003 №305 (В РЕДАКЦІЇ ПОСТАНОВИ КМУ ВІД 27.01.2021 №86)
 ПЕРШОЧЕРГОВО ДО ДЕРЖАВНИХ (КОМУНАЛЬНИХ) ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ДІТИ, ЯКІ:

1) проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

 

Відповідно до постанови КМУ від 20.05.2020 №392 "Про  встановлення карантину зметою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби GOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-GoV-2, та етапів послаблення протипідемічних заходів з 01.06.2020 відновлюють свою діяльність заклади дошкільної освіти Основ`янського району.

 

 

Правила прийому дітей в умовах адаптивного карнтину
  1. Ранковий прийом дітей проводиться відповідальною особою з 7:00 до 8:30.

  2. При вході на територію закладу у дітей проводиться початковий температурний скринінг з подальшим повторенням кожні 4 години з занесенням показників у відповідний журнал.

  3. Діти, в яких виявлено під час ранкового прийому температуру тіла понад 37,2°С або ознаки респіраторних захворювань – до закладу не допускаються, а діти, в яких з’явилися симптоми протягом дня - ізолюються з відповідним інформуванням медичного працівника та батьків.

  4.  Ранкове приймання дитини до закладу та передачу після закінчення дня проводить вихователь групи на території закладу за межами його будівлі. За несприятливих погодних умов приймання та/або передачу дітей відбувається в приймальних та/або роздягальних групових осередках закладу. За умови перебування на території закладу батьки або особи, які їх замінюють, повинні одягати респіратор або захисну маску, так, щоб були покриті ніс та рот.

  5. Батьки та особи, що їх замінюють, повинні одягати респіратор або захисну маску так, щоб були покриті ніс і рот.

  6. Проведення батьківських зборів заборонено, окрім тих, що проводяться дистанційно.

  7. Мінімізувати перебування дітей до та після відвідування закладу освіти в місцях скупчення людей.

  8. Проводити бесіди з дітьми щодо дотримання правил особистої гігієни в умовах карантину.

  9. У разі відсутності дитини в закладі надавати вихователю групи повну та своєчасну інформацію (бажано ДО 08:30) щодо причин відсутності.

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Доводимо до вашого відома, що:
Відповідно до наказів:
Департаменту освіти Харківської міської ради від 05.08.2013 №139 ''Про організацію роботи установ та закладів освіти міста в Інформаційній системі управління освітою (ІСУО) у 2013/2014 навчальному році'';
Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.08.2013 №142 ''Про затвердження Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади міста Харкова'';
 (накази дивитуся тут)

З вересня 2013 року розпочато електронну реєстрацію дітей до  закладів дошкільноїосвіти  району. Нова система дозволить батькам реєструвати дитину через Інтернет та забезпечить можливість відстежувати рух електронної черги.

Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється на сайті «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором (за зверненням батьків або осіб, які їх замінюють), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою.
 

 

Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади м. Харкова заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):Про дитину:

Прізвище, ім’я, по батькові.
Дата народження.
Дошкільний навчальний заклад, який обрали батьки або особи, які їх замінюють.
Бажаний рік для зарахування дитини до ЗДО.
Адреса проживання.
Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.
Інформація про наявність встановлених пільг.Про батьків:
Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють.
Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.
Контактні дані (телефон, електронна адреса).
Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо). Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих у реєстраційній заявці.

Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен прикріпити до заяви сканкопії зазначених документів (СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ, ДОВІДКУ ПРО ПІЛЬКИ ТОЩО). Заявка, заповнена форма якої не відповідає за змістом оригіналам документів, відхиляється районним реєстратором.

Заявник має можливість обрати лише один  заклад дошкільної освіти  для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі – відмова у реєстрації надається заявнику автоматично.
Вилучення відомостей про дитину здійснюється:
Особисто заявником, за його власним бажанням, при цьому причиною відхилення заявки буде визначено «Відхилено автором заявки»;
На підставі наказу про зарахування дитини до  закладу дошкільної освіти;
 
У разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до закладу дошкільної освіти та переліку документів.
 
У разі відсутності документів, які підтверджують пільги.
 
У разі фальсифікації персональних даних у заявці.

 

Видача направлень:
 
При вивільненні місця у у закладі дошкільної освіти, районний реєстратор друкує Направлення першій дитині відповідного віку в Реєстрі цього дитячого садка та змінює статус заявки у картці дитини на «Видано направлення», при цьому батьки дитини, або особи, які їх замінюють, отримують відповідне повідомлення на заявлену ними електронну адресу.
По отриманні повідомлення про зміну статусу заявки у картці дитини на «Видано направлення» заявник (з числа батьків або осіб, які їх замінюють) повинен упродовж 05 робочих днів звернутись до районного реєстратора для отримання Направлення до  закладу дошкільної освіти. Після видачі Направлення батькам або особам, які їх замінюють, районний реєстратор змінює статус заявки на «Отримано направлення».
Документи, які необхідні для зарахування дитини:
 
У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати завідувачу  закладу дошкільної освіти окрім Направлення у даний дошкільний навчальний заклад, виданого районним реєстратором, усі документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами):

Прийом дітей до комунальних дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до п. 6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад» за наявності всіх обов'язкових документів та висновку психолого-медико-педагогічної консультації або медичний висновок лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу за умови попереднього внесення дитини до Реєстру.

 

Перелік осіб, які мають право на пільги
при позачерговому влаштуванні дітей у заклад дошкільної освіти
 
1. Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (згідно з п.17 статті 20 та п.2 статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"). 
2. Діти військовослужбовців (згідно з п.4 статті 13 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей").    
3. Діти військовослужбовців військових прокуратур (згідно з п.4 статті 83 Закону України "Про прокуратуру". Документ ВРУ 1697-18).
4. Діти громадян, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб з документами, які підтверджують наявний статус без попередньої електронної реєстрації (згідно листа Міністерства освіти і науки України від 12.06.2014 № 1/9-310 "Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених   пунктів України").
5. Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку або сенсорними та фізичними порушеннями.